VDU Žemės ūkio akademijos futbolo stadiono apšvietimas