LXXB50 IR LXXB10 PALYGINIMAS - 2

LxxB50, LxxB10 yra šviestuvo ilgaamžiškumo parametras.

Pvz.: 100 000 val. (L90B10) reiškia, kad po 100 000 val. 10% (B10) šviestuvų srautas sumažės žemiau 90% (L90) pirminio šviestuvo šviesos srauto. Vadinasi po 100 000 val. likę 90% (100% - B10) nusės mažiau nei ribinis >L90 reikalavimas. 

LB0910 parametras pasiekiamas naudojant pažangius kokybiškus diodus, maitinimo šaltinius, bei labai didelę įtaką daro ir pačio šviestuvo konstrukcija.

Dabar palyginsime du šviestuvus, kurių nusėdimas yra L96, bet skiriasi B50 ir B10 (100 vnt. šviestuvų ir 100%:

raudona spalva - neatitinka parametrų (per didelis šviesos nusėdimas)
žalia ir mėlyna spalva - atitinka parametrus. Skirtingi pavyzdžiai, kad juos sudėjus vieną ant kito, matytųsi skirtumas tarp B50 ir B10.

Kai yra žinomas LxxB50, tai jis negali būti prilygintas ar deklaruojamas kaip LxxB10. Su LxxB50 50% visų šviestuvų bus nusilpę žemiau Lxx išliekamojo srauto. 

LyyB10 reikšmė bus žemesnė ne LxxB10: